Departamentul Economie Agroalimentară și a Mediului se constituie într-un pol de excelență, concentrând cel mai avansat nivel de expertiză în analiza economică a unor domenii cheie: agricultura și mediul. Activitatea didactică, cercetarea și start-up-ul antreprenorial sunt dimensiunile prin care această expertiză este transpusă în pregătirea specialiștilor, rezultate științifice și concepte inovative de afaceri. 

Disciplinele Departamentului de Economie Agroalimentară și a Mediului permit însușirea cunoștințelor, tehnicilor și metodelor necesare pentru analiza, evaluarea, cercetarea și conducerea afacerilor agroalimentare și a afacerilor ecologice, precum și pentru fundamentarea și implementarea politicilor agricole și de mediu. Natura specializării impune departamentului o structură multidisciplinară în care se regăsesc discipline economice, tehnologice și ale științei mediului.

Cadrele didactice sunt preocupate continuu de creșterea nivelului de pregătire și de adaptarea conținutului disciplinelor și a metodelor de predare la dinamica accentuată a competențelor solicitate de anagajatori și de mediul de afaceri. Menținerea în eșalonul de elită al calității este posibilă prin îmbinarea activității de predare cu cercetarea, profesorii din departament fiind implicați în numeroase proiecte de cercetare și autori de cărți de specialitate, articole, studii, manuale și îndrumare. Prin dedicare, acțiune responsabilă, consecvență și sensibilitate membrii departamentului făuresc nu numai profesioniști, dar și caractere care pot ajuta România să-și valorifice eficient și în nume propriu resursele naturale bogate de care dispune.

Director,

Prof.univ.dr. Gabriel POPESCU