Discipline

DISCIPLINELE

DEPARTAMENTULUI DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

Programul de studii universitare de LICENȚĂ Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)

Anul I: Sisteme tehnologice pentru culturile de câmp, Sisteme tehnologice pentru culturile horticole, Economia organizațiilor agroalimentare, Procesarea produselor agricole

Anul II: Comunicarea în afaceri agroalimentare, Ecologie, Securitate și siguranță alimentară, Economie și politică agrară, Economia mediului, Managementul fermei, Agromarketing, Analiza cantitativă în economia agroalimentară și a mediului, Risc și incertitudine în sectorul agroalimentar, Asigurări în agricultură, Gestiunea informației de mediu, Antreprenoriat in sistemul agroalimentar

Anul III: Managementul organizațiilor alimentare, Ecomarketing, Politica Agricolă Comună, Operatori și comunicare în managementul mediului, Dezvoltare regională și rurală, Modelarea proceselor economice agroalimentare și de mediu, Logistica organizațiilor agroalimentare, Reconstrucție ecologică, Planificarea activităților în domeniul agroalimentar și de mediu, Cooperația în economia rurală, Finanțarea organizațiilor agroalimentare

Programul de studii universitare de MASTERAT Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare (EAAA)

Anul I: Filiere agroalimentare, Gestiunea calității produselor agroalimentare, Strategii de consum durabil, Economia transferului de cunoaștere, Managementul proiectelor europene, Managementul sistemului logistic agroalimentar, Markting si management agroalimentar strategic

Anul II: Analiza cost-beneficiu în afacerile agroalimentare, Cercetarea piețelor agroalimentare, Comerțul cu produse agroalimentare, Evaluarea și auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare

Programul de studii universitare de MASTERAT Economie Ecologică (EE)

Anul I: Managementul prin valoare, Evaluarea capitalului natural, Managementul proiectelor europene, Politici de mediu, Analiza datelor de mediu, Economia resurselor naturale, Managementul capitalului natural, Strategii de consum durabil

Anul II: Economia transferului de cunoaștere, Evaluarea impactului ecologic, Gestiunea riscurilor ecologice, Managementul rețelelor ecologice

Programul de studii universitare de MASTERAT Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională (MPDRR)

Anul I: Strategii și politici de dezvoltare regională, Economia transferului de cunoaștere, Metodologia și fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională, Strategii și politici de dezvoltare rurală, Auditul proiectelor de dezvoltare rurală și regională, Managementul IMM-urilor în mediul rural, Proiecte de investiții în mediul rural

Anul II: Filiere agroalimentare, Antreprenoriat și consultanță în economia rurală, Evaluarea durabilității proiectelor, Planificarea și modelarea dezvoltării rurale și regionale