Profesori

 

 

Prof.univ.dr. Dan BOBOC 

dan.boboc@eam.ase.ro

Managementul calității produselor agroalimentare, Managementul procesării produselor agricole, Filiere agroalimentare, Managementul proiectelor europene

CONSULTAȚII 

 

CV.pdf

 

 

Prof.univ.dr. Mariana BRAN mariana.bran@eam.ase.ro

Agro-economic și de protecție a mediului, Biodiversitate, Producție agricolă (vegetală și animală), Procesarea producției agricole, Tehnologii convenționale/alternative, Respectarea standardelor europene de protecţie a mediului, Utilizarea durabilă a resurselor

CONSULTAȚII 

 

CV.pdf

 

Prof.univ.dr. Mircea GHEORGHIȚĂ 

Mircea.Gheorghita@eam.ase.ro

Planificarea unităţilor agricole, comerciale, de servicii şi turism, Eficienţa economică a investiţiilor, Economia întreprinderii, Strategii de dezvoltare a firmelor, Modelarea şi simularea proceselor agroalimentare, Econometrie, Econometrie avansată

CONSULTAȚII 

 

CV.pdf

 

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

nicolae.istudor@eam.ase.ro  

Dezvoltare regională, Dezvoltare rurală, Logistică, Politica Agricolă Comună, Economie Agroalimentară

CONSULTAȚII 

 

CV.docx

 

Prof.univ.dr. Mircea NĂSTASE 

mircea.nastase@eam.ase.ro    

Economia întreprinderilor agroalimentare, Gestiunea riscurilor ecologice

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Prof.univ.dr. Costel NEGREI 

costel.negrei@eam.ase.ro   

Economie şi politică agrară, Economia mediului, Politici de mediu , Managementul capitalului natural, Operatori şi comunicare în managementul mediului, Evaluarea capitalului natural, Evaluarea impactului de mediu, Economia resurselor naturale, Evaluarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare rurală şi regională, Managementul proiectelor de mediu, Dezvoltare durabilă, Evaluarea temeliei ecologice

CV.pdf

 

Prof.univ.dr. Gabriel POPESCU 

gabriel.popescu@eam.ase.ro

Politicile economice din agricultura naţională şi europeană, Politicile agrare, Economia agrară, Politica Agricolă Comună, Economie rurală, Economie euroregională, Antreprenoriat universitar, Economia energiilor neconvenţionale, Transferul de cunoaștere

CONSULTAȚII 

 

CV.pdf

 

Prof.univ.dr. Mirela STOIAN Mirela.Stoian@eam.ase.ro

Durabilitate, Consum durabil, Piața produselor ecologice, Marketing ecologic, Comerț agroalimentar

CONSULTAȚII 


 CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN 

florentina.constantin@eam.ase.ro

Politica Agricola Comună, Politică Agrară, Economie Agrară, Dezvoltare Rurală, Dezvoltare Durabilă, Agricultură Ecologică, Transfer de cunoaștere

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Iuliana DOBRE iulya_dobre@yahoo.com

Economia şi managementul fermei, Structuri de producţie, modelarea deciziilor privind structura de producţie, Programe de producţie, planuri de afaceri şi strategii în producţia agricolă, Managementul IMM-urilor în mediul rural

CONSULTAȚII 

 

CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Ildiko IOAN ildiko.ioan@eam.ase.ro

Ecologie, Managementul reţelelor ecologice, Organizarea, amenajarea și dezvoltarea spațiului României, Politici ecologice, Globalizarea și mediul, Control și expertiză de mediu, Reconstrucție ecologică

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Raluca Andreea ION 

raluca.ion@eam.ase.ro

Agromarketing, Piețe agricole, Filiere agroalimentare, Cercetări de marketing, Studii de piață, Securitate și siguranță alimentară

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU 

rpatarlageanu@eam.ase.ro

Modelarea proceselor economice agroalimentare și de mediu, Planificarea activităților în domeniul agroalimentar și de mediu

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU 

carmen.radulescu@eam.ase.ro

Management, Comunicare în afaceri agroalimentare, Economia industriilor şi serviciilor rurale, Dezvoltarea complexă a spaţiului rural, Managementul unităţilor agroalimentare, Management strategic în unităţile agroalimentare, Strategii şi politici de dezvoltare regională, Strategii şi politici de dezvoltare rurală, Managementul prin valoare

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Marcela ȘTEFAN 

marcela.stefan@eam.ase.ro

Tehnologie agricolă, Managementul procesării şi calităţii produselor agricole

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Conf.univ.dr. Carmen Lenuța TRICĂ 

carmen.trica@eam.ase.ro         

Economia mediului, Operatori și comunicare în managementul mediului, Evaluarea impactului ecologic, Economia resurselor naturale

CONSULTAȚII 


CV.doc

 

Conf.univ.dr. Raluca IGNAT Raluca.Ignat@ase.ro

Economia rurală, Calitatea vieții în zona rurală, Managementul organizaţiilor agroalimentare, Agromarketing, Ecomarketing, Dezvoltarea de modele moderne de întreprinderi agroalimentare, Competitivitatea industriei agroalimentare, Comportamente de consum durabil la nivel de întreprindere, Impactul comportamentului consumatorilor asupra sănătății umane şi a ecosistemului

CV.pdf 

Lect.univ.dr. Georgiana Raluca LĂDARU 

raluca.ladaru@eam.ase.ro

Agromarketing, Cercetarea pieţelor agroalimentare, Analiză cantitativă în economia agroalimentară şi a mediului (Econometrie), Managementul proiectelor europene

CONSULTAȚII 


CV.pdf

 

Lect.univ.dr. Irina Elena PETRESCU 

irina.petrescu@eam.ase.ro

Dezvoltare regională, Dezvoltare rurală, Logistică, Politica Agricolă Comună, Economie Agroalimentară

CONSULTAȚII 


CV.doc