Rezultate științifice

Rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare și prin activități independente au fost publicate în numeroase cărți de specialitate, precum și ca articole în reviste de indexate în baze de date internaționale. 

Articole indexate RePec: RePEc Department of Agrifood and Environmental Economics.htm